Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted Specialfartøjer Specialfartøjer

Forside

Skibstømrer

Rigger

Havnesmeden

Møllebygger

Tømrer

Savværk

Specialfartøjer

Kontakt

Skibstømrer

Beddingsarbejder

Træskibe

Vikingeskib

Både og joller

Rundholter

Detaljer dæk

Detaljer aptering


DETALJER PÅ DÆK

Ved restaureringsarbejder af store så vel som små fartøjer, lægger vi på Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted vægt på, at alle detaljer er typpiske for den tid, som fartøjet repressenterer. Det være sig i materialevalg, udformning og helt ned i de rigtige profileringer på hjørner og kanter. På mindre fiskefartøjer var ruf og kapper ofte simplere end på større jagter, galeaser eller skonnerter. På lystbådene skinner kapper og skylights af lak, på bæltsbåden er det maling og tjære.

Ny dæksindretning SV"Lina"

Nedgangskappe på fordækket af "Jensine"

Skydekappe agter - "lastluge" på "Jensine"

Agterdæk - lossespil "Jensine"

Ankerspil - krøblespil (lossespil) "Mjølner"

Forruf og motorruf "Søløven"


Forluge "Økolodsen"

Nedgangskappe "Meta"


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk
April 2013