Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted Specialfartøjer Specialfartøjer

Forside

Skibstømrer

Rigger

Havnesmeden

Møllebygger

Tømrer

Savværk

Specialfartøjer

Kontakt

Skibstømrer

Beddingsarbejder

Træskibe

Vikingeskib

Både og joller

Rundholter

Detaljer dæk

Detaljer aptering


SKIBSTØMRER- OG BÅDEBYGGERAFDELINGEN

Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har udført utallige reparationer og renoveringsarbejder på større og mindre fartøjer af træ. Vi har b.l.a. gennemført store total-renoveringer af det sejlførende fiskerfartøj "Grønne Erna" af Svendborg, skonnerten "Meta" af Rudkøbing, samt danmarks ældste sejlende træskib, jagten "Jensine" af Haderslev. Af ombygninger og reparationer af mindre fartøjer og joller kan bla nævnes plankeudskiftninger på "Mæfikken", nyt spejl i motorbåden "Ellebob", dæksarbejder og rigning af "Sommerflid", restaurering af "Søløven" til museumsbrug for Smakkecentret på Strynø og meget meget mere. - Ingen opgave er for lille, kun få er for store.

Fiskefartøjer og andre erhvervsfartøjer i træ har vi også beskæftiget os meget med. Vi udfører en del arbejder for forsikringsselskaberne samt almindelige vedligeholdelsesarbejder som kalfatring, udspunsning af dårlige steder, udskiftning af planker, skandæk, støtter og dæk m.m..
På enkelte af de gamle bevaringsværdige skibe har vi udført opretning af kølsprængthed ved underbygning af stålprofil, eksempelvis på "Karoline Svane".

Vi har én bedding med kapacitet op til 130 ton, tømrerværksted og 200 m2 presenningshal, oplagsplads for lagring af træ mv. Savværket udfører opskæringer af skibstræ. Kævler til krumtømmer og plankevarer lagres på savværket.


BEDDINGSARBEJDER OG REPARATIONER Beddingen er et vigtigt arbejdsredskab på Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted. Året rundt er der skibe der skal på land for alt fra et bundeftersyn til større reparationsarbejder.
Beddingen er 24 m lang og bærer op til 130 ton egenvægt.
Der udføres også reparationsarbejder på fartøjer i vandet. Vi råder over eget bro- og kajanlæg direkte ved tømrerværkstedet, samt arbejdsflåde.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆSKIBE Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted er grundlagt med reparationer, ombygninger og rekonstruktioner af bevaringsværdige sejlførende fartøjer. Vi har b.l.a. gennemført store total-renoveringer af det sejlførende fiskerfartøj "Grønne Erna" af Svendborg, skonnerten "Meta" af Rudkøbing, danmarks ældste sejlende træskib, jagten "Jensine" af Haderslev, og tidligere fiskerfartøj "Lina" af Lüneburg.
Vi samarbejder med Skibsbevaringsfonden ved restaurering af de bevaringsværdige fartøjer.

IMME SEJER - VIKINGESKIB I vinteren 2010 - 2011 har vi på Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted udført byggetegninger efter Vikingeskibsmuseets opmålinger af "Ladbyskibet", bygget bunden af vikingeskibet, samt leveret planker og tømmer til færdiggørelsen, som Tønder Skibslag selv har forestået ved medlemmernes frivillige arbejde.
Et flot resultat, der blev søsat d. 4. august 2012 som "Imme Sejer", der forventes sejlklar i sommeren 2013.
"Imme Sejer" erstatter Tønder Skibslags tidligere vikingeskib,"Imme Gram" der led totalforlis ved et sommertogt i 2010.

BÅDE OG JOLLER Vi har i årenes løb udført mangeartede opgaver med joller og både på Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted. En nybygget slæbejolle, reparationer og ombygninger på damjoller for fiskerne, reparationer og restaureringer af gamle bevaringsværdige både og joller, reparationer af lystfartøjer - sejl- og motorbåde.
Vi udfører alt i træ, og i alle gængse træsorter.
Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har renoveret og genoprigget flere tidligere sejlende brugsfartøjer.

MASTER OG RUNDHOLTER Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har fremstillet mange master og rundholter. Både til helt ny-oprigning af ældre sejlførende fartøjer og som udskiftninger af en enkelt mast, klyverbom eller anden rundholt.
Vi dimentionerer master og rundholter efter overleveringer fra sejlskibenes tid, så de også optisk passer til de enkelte fartøjer.
Vi udfører master og rundholter i douglas, lærk, thuja og enkelte limede master i gran eller spruce.

DETALJER DÆK Ved restaureringsarbejder af store så vel som små fartøjer, lægger vi på Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted vægt på, at alle detaljer er typpiske for den tid, som fartøjet repressenterer. Det være sig i materialevalg, udformning og helt ned i de rigtige profileringer på hjørner og kanter. På mindre fiskefartøjer var ruf og kapper ofte simplere end på større jagter, galeaser eller skonnerter. På lystbådene skinner kapper og skylights af lak, på bæltsbåden er det maling og tjære.

DETALJER APTERING Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted planlægger og udfører apteringsarbejder i samråd med kunden. Vi lægger vægt på at apteringen bliver praktisk og brugervenlig, samtidig med at vi vil sørge for, at apteringen stilmæssigt passer til fartøjet.
Apteringen i gamle danske fartøjer præsenterer sig godt, når den er fremstillet af massive, lyse nordiske træsorter, hvorimod en traditionel slank sejlkutter ligesom "skal" være indrettet af mahogni eller teak.
Vi udfører aptringsarbejder i alle træsorter, samt i erhvervsfartøjerne i moderne materialer som laminatplader og Inexa-kasettesystemer.


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk
April 2013