Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted Specialfartøjer Specialfartøjer

Forside

Skibstømrer

Rigger

Havnesmeden

Møllebygger

Tømrer

Savværk

Specialfartøjer

Kontakt

træskibe

Grønne Erna

Jensine

Lina

Meta


"LINA" AF LÜNEBURG

Tomastet topsejlsskonnert - Ex. Fiddlers Green, Ex. Svenja, Ex. Sparkania, Ex Falken - bygget i Frederikshavn af Carstensen & Henriksen I 1930 som fiskefartøj.
Dimensioner: lgd. 19 m, brd. 5 m, dybde 2 m. 34 GT

Fra 1930 til 1972 var fartøjet beskæftiget i fiskeri. Herefter er fartøjet ombygget af flere omgange.
Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har i 2012 udført et større renoveringsarbejde på "Lina".

Undervandsskroget er blevet gennemgået, og en hel del planker er udskiftet. Ror, rorstamme og rorbrønd er fornyet.
Aptering i kabys og toiletrum er renoveret. I agterlukaffet er der indrettet et bestik med kortbord og navigationsinstrumenter, samt el-paneler. Endvidere et nyt klædeskab.
På dækket er ruffet genetableret efter motorudskiftningen, og der er fremstillet og monteret et skylight over maskinrummet samt en kappe for de navigationsinstrumenter der bruges på dækket.
En ny styrestand med siddepladser / kistebænke er fremstillet og monteret. Hækken er forsynet med et sæt jollebomme for en skibsjolle.

Den gamle "Alpha" motor er sat i land, og en ny Volvo MD7TCA er installeret med nyt stævnrør og en Maxiprop propeller, der automatisk stiller sejlret under sejlads.
Maskinrummet er totalrenoveret med nye pumper og rørføringer i spule- brand- og lænsesystemet, ny diesel-generator til el-anlægget, nyt centralvarmeanlæg, nyt trykvandssystem med koldt og varmt vand.
Hele el-installationen samt radio- og navigations-installationen er fornyet.

I rigningen har begge topmaster, og hermed alle ræer på fortoppen, været nedtaget for eftersyn og lakering. Rigningen er gennemgået og alt løbende gods er udskiftet.

Lina er igen på farten med nye oplevelser for besætning og passagerer.

Lina på bedding

Nyt dæksarrangement - Panel i bestiklukaf

Bestiklukaf - Klædeskab - Kik ind i maskinrum .

Maskinrum

LænsebatteriGenerator

Maskinrum


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk
Oktober 2012