Forside

Skibstømrer

Rigger

Havnesmeden

Møllebygger

Tømrer

Savværk

Specialfartøjer

Kontakt

Møllebyggeriet

Bagenbjerg

Christians

Karlebo

Lindelse

Skovsgård

Søndenbro

Tranekær

Uldum


MØLLEBYGGERI

Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har i en årrække arbejdet med restaurering af gamle vindmøller.

Fra restaurering af gamle sejlskibe til restaurering af vindmøller er der ikke langt. Begge har de arbejdet med vind som drivkilde, og begge er "maskiner" bygget af træ. Arbejdet med de faconskårne trædele i skibene kan umiddelbart overføres til trædelene i møllerne, og begge steder kan trædelene have meget store dimentioner.
De få jerndele i en mølle er også meget lig jerndele i skibe, så også her er det en fordel med egne smede.

Vi udfører restaureringsarbejder på møller overalt i Danmark. Vi har lavet nye vinger, både med klapper og med hæk for kludesejl, vindroser med og uden ny vindrosebuk, udskiftet bærende tømmerdele, gennemgribende restaureringer af møllehatte samt udskiftning af kamme i gangtøjer.
Endvidere har vi fremstillet og udskiftet dele af kamringe, fremstillet central-smøreanlæg til vindroser og andre smedeopgaver.


BAGENBJERG MØLLE
Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted skiftede for få år siden et højben og andre tømmerdele i forbindelse her med. Desuden har vi fremstillet nye saxbjælker til den nye møllehat, samt udskåret og leveret alle tømmeremner til møllehatten.

CHRISTIANSMØLLEN
Ved Kongebakken i Svendborg ligger Christiansmøllen som et vartegn højt hævet over, og synlig fra næsten over alt i den gamle bydel. Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har udskiftet den gamle stærkt medtagne vindrosebuk og vindrose med nyt. Vartegnet kan nu stå intakt frem over.

KARLEBO MØLLE
På Karlebo mølle i Fredensborg Kommune er vi i for tiden ved at udføre restaureringhsarbejder på møllehatten og i skroget. Vindbjørn og pudetømmer er udskiftet. Dele af støbejerns-kamringen til krøjeværket er fornyet. Vi har fremstillet helt nye sejlvinger til møllen. Vingerne monteres her i foråret 2013. Alle kamme i hattehjul og spidshjulet bliver fornyet, så møllen igen kan arbejde med vinden som drivkraft.

LINDELSE MØLLE
På Lindelse Mølle på Langeland har vi efter et havari fornyet vindrosen. Vi har løbende udført forskellige vedligeholdelses arbejder på møllen.

SKOVSGÅRD MØLLE
Skovsgård Mølle på Langeland tabte ved en pludselig hændelse den ene vinge. Det viste sig, at den forholdsvis nyrenoverede og ombyggede vinge var stærkt angrebet af råd, og derfor knækkede over lige udenfor vingenavet. Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted fremstillede og opsatte med kort varsel en ny vinge, så møllen igen kunne male mel til glæde for møllelaug og turister.

SLOTSMØLLEN TRANEKÆR
Slotsmøllen ved Tranekær på Langeland har vi haft "i pleje" gennem flere år. Vi fremstillede og opsatte en ny indervinge for nogle år siden. Senere blev møllehatten midlertidigt nedtaget, mens vi skarede nye topper på de fleste af højbenene, ilagde ny toprem og krøjetømmer hele vejen rundt, og genopsatte møllehat og vinger. Løbende har vi udført vedligeholdelsesarbejder og mindre reparationer på møllen.
I 2010 måtte møllehatten løftes ned igen. Bundrammen var i en meget dårlig forfatning, og møllen havde ikke kunnet krøje gennem længere tid. Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har, i samråd med Kulturarvstyrelsen, opbygget en ny bundramme, hvorefter vingenavet og det eksisterende bådformede tag blev genmonteret.

SØNDENBRO MØLLE
Søndenbro Mølle på Sydlangeland er indrettet til sommerhus, men har beholdt sine vinger. De gamle var i midlertid stærkt angrebet af råd og begyndt at falde ned i mindre stykker. Ejerne af møllen kunne ikke nænne at "stække" møllen, så de bekostede et nyt sæt vinger. Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted udførte opgaven, så Søndenbro Mølle stadig ligner en mølle.

ULDUM MØLLE
I Sydøstjylland ligger Uldum Mølle som midtpunkt en mindre by. Møllen har et aktivt møllelaug, og møllen fungerer både med fremstilling og salg af økologisk mel, og med et lille museum. Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har netop afsluttet en større restaureringsopgave på Uldum Mølle. Møllen har fået helt nye vinger med nye vingeklapper, en ny vindrose med tilhørende vindrosebuk, samt en ny bundramme i møllehatten. Yderligere var det nødvendigt at udskifte toppene på seks af de otte højben samt toprem og krøjetømmer hele vejen rundt. Uldum Mølle kan nu igen lade vingerne snurre rundt, og male den økologiske mel ved vindens kraft.


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk
April 2013