Forside

Skibstømrer

Rigger

Havnesmeden

Møllebygger

Tømrer

Savværk

Specialfartøjer

Kontakt


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED

- Et skibsværft, der er grundlagt med reparationer, ombygninger og rekonstruktioner af danske sejlførende fartøjer. På værftet udføres også reparationer og vedligeholdelse af fiskefartøjer og andre erhvervsfartøjer samt lystbåde i træ, stål og aliminium. Værftet bygger nybygninger i træ, stål og aluminium til mange forskellige formål.
Vi udfører endvidere restaurerings opgaver på gamle danske møller, kirkespir og bindingsværksbygninger.

Arbejdsstyrken består af skibstømrere, bådebyggere, riggere og smede, der alle udfører arbejde af høj kvalitet. Håndværkerne supplerer hinanden med hver sine specialer, så arbejdsopgaverne løses fortløbende med så kort et forløb som muligt.
Værftet har eget savværk, hvor alle slags specialopskæringer til både, skibe, bindingsværk og møllekonstruktioner udføres.

Ved restaureringsarbejder - skibe som møller og bygninger - lægger vi vægt på at restaureringerne foregår i samme ånd som de er bygget. Dette forgår altid i nært samarbejde med kunden, og hvor dette er relevant med skibsbevaringsfonden eller kulturarvstyrelsen.


SKIBSTØMRER/BÅDEBYGGER Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har udført utallige reparationer og renoveringsarbejder på mindre og større fartøjer af træ. Vi har b.l.a. gennemført store total-renoveringer af det sejlførende fiskefartøj "Grønne Erna" af Svendborg, skonnerten "Meta" af Rudkøbing, samt danmarks ældste sejlende træskib, jagten "Jensine" af Haderslev.
Vi har én bedding med kapacitet op til 130 ton, tømrerværksted og 200 m2 presenningshal, oplagsplads for lagring af træ mv. Savværket udfører opskæringer af skibstræ. Kævler til krumtømmer og plankevarer lagres på savværket.

RIGGERVÆRKSTEDET på Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted udførers alt riggerarbejde - fra konstruktion af rigtegninger til afsluttende prøvesejlads - på bevaringsværdige sejlførende skibe, både og joller. Vi har bla. rigget skonnerten "Meta", skonnerten "Louise Moland", galease "Grønne Erna", jagt "Mjølner", mindre jagtriggede både som "Havhesten", "Økolodsen", "Sommerflid", "Marie" og smakken "Astrid".
Vi fremstiller master og rundholter, beslag, stående rigning i galvaniserede klædte wire, skibsmandsarbejder, løbende rigning og sejl. Specialfremstilling af asketræs-masteringe, taljeblokke og kasteblokke.

HAVNESMEDEN Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted's smedeafdeling "laver alt". Her smedes beslag til skibe og både, gamle vindmøller, kirker og herregårde. Her laves maskinarbejder med fremstilling af lejebøsninger, skrueaksler og specialfremstillede kraner og maskiner til muslingefartøjer, spil og capstans.
Havnesmeden bygger fartøjer i stål og aluminium, styrhuse i aluminium, udfører skrogreparationer og forbedringer på stål- og alu-fartøjer, udfører motorinstalationer, hydraulikinstalationer og alt vedr. vand varme og sanitet i skibe og både.

MØLLEBYGGERIET Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har i en årrække arbejdet med restaurering af gamle vindmøller. Fra restaurering af gamle sejlskibe til restaurering af vindmøller er der ikke langt. Begge har de arbejdet med vind som drivkilde, og begge er "maskiner" bygget af træ. Arbejdet med de faconskårne trædele i skibene kan umiddelbart overføres til trædelene i møllerne, og begge steder kan trædelene have meget store dimentioner. De få jerndele i en mølle er også meget lig jerndele i skibe, så også her er det en fordel med egne smede.
Vi udfører restaureringsarbejder på møller overalt i Danmark. Vi har lavet nye vinger, både med klapper og med hæk for kludesejl, vindroser med og uden ny vindrosebuk, udskiftet bærende tømmerdele, gennemgribende restaureringer af møllehatte samt udskiftning af kamme i gangtøjer.
Endvidere har vi fremstillet og udskiftet dele af kamringe, fremstillet central-smøreanlæg til vindroser og andre smedeopgaver

TØMRERAFDELING Med udgangspunkt i savværket har Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted deltaget i renoveringer af større og mindre bindingsværksbygninger, samt medvirket til renovering af kirkespiret på Bregninge Kirke på Tåsinge. Vores skibstømrere er vant til at arbejde med de store dimentioner af tømmer, og især i egetræ, og savværket er altid leveringsdygtig i lige netop de dimentioner der skal bruges. Skibstømreren har ved restaureringer af ældre ejendomme fordel af at kunne arbejde med de "skæve" vinkler og "bugtede" flader som kulturarvstyrelsen gerne ser bevaret.

SAVVÆRK Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har eget savværk, hvor der hovedsageligt opskæres træ til egne projekter. Skibstræ ligger ikke indenfor normale standarder, hvad angår dimentioner og faconer, - det er ikke noget man lige henter på trælasten. Ved at have et lager af forholdsvis tørt råtræ kan vi opskære netop det der er brug for her og nu. Ud over skibstræ skærer vi også tømmer til bygningsrestaureringer og tømmer til havnebygning - mest til egne arbejder. Vi Har dog leveret store mængder ege- og douglastømmer til restaureringen af herregården Søbygaard på Ærø. I leverancen var også alt tømmeret til den nye vindebro samme sted.

SPECIALFARTØJER Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har i 2004 leveret et landganggsfartøj til transport af kvæg, får og maskiner til at operere i Det Sydfynske Øhav.
Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har gennem de senere år arbejdet med udvikling af nye fartøjstyper til nye opdræts former indenfor akvakultur. Vi har i 2009 leveret 2 fartøjer af vores nyudviklede "RB Bulldog Barge" til brug for opdræt af blåmuslinger på liner.
Endvidere har vi udført vedligeholdelsesarbejder og forbedringer på foderfartøjer til havdambrug, samt ombygget en tidligere muslingeskraber til et servicefartøj for havdambrug.
(Specialfartøjer åbner i særskilt website)


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk
April 2013