Forside

Skibstømrer

Rigger

Havnesmeden

Møllebygger

Tømrer

Savværk

Specialfartøjer

Kontakt


RIGGERVÆRKSTEDET

På Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted udførers alt riggerarbejde - fra konstruktion af rigtegninger til afsluttende prøvesejlads - på bevaringsværdige og andre sejlførende skibe, både og joller.
Vi har bla. rigget skonnerten "Meta", skonnerten "Louise Moland", galease "Grønne Erna", jagt "Mjølner", mindre jagtriggede både som "Havhesten", "Økolodsen", "Sommerflid", "Marie" og smakken "Astrid".
Vi fremstiller master og rundholter, beslag, stående rigning i galvaniserede klædte wire, skibsmandsarbejder, løbende rigning og sejl. Specialfremstilling af asketræs-masteringe, taljeblokke og kasteblokke.
Vi udfører alle rigningsopgaver, fra udskiftning af en enkelt wire eller strop, til totale rigninger.


Styrbords jomfruer, "Jensine"

Tilrigning af ny stormast, "Freja"

"Mjølner" og "Freja" - "Freja" stormast nyrigget

"Møjner" nyrigget med lossebom

Surring af mastekrave - "Meta" og "Mjølner"

"Jensine", genoprigning og krængningsprøve

Bredfokkerå "Erik Farup"

Kanonrappert Fregatten "Jylland"


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk
Maj 2010