Forside

Skibstømrer

Rigger

Havnesmeden

Møllebygger

Tømrer

Savværk

Specialfartøjer

Kontakt

Havnesmeden

Skibs- og rigbeslag

Stålskibe

Aluminium

Motorer

Hydraulik

Specialudstyr

Smedejernslåger


HAVNESMEDEN

Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted's smedeafdeling "laver alt".
Med esse ambolt og hamre smedes beslag til skibe og både, gamle vindmøller, kirker og herregårde. Havnesmeden har en ældre fjederhammer (maskinhammer) der kommer i brug ved smedning af større beslag. Der fremstilles også beslag på moderne vis med elektro- mig- eller tig-svejsning i stål, rustfrit stål eller aluminium.
Af maskinarbejder fremstilles lejebøsninger, skrue- og andre aksler samt specialfremstillede kraner og maskiner til muslingefartøjer, spil og capstans.
Havnesmeden bygger fartøjer i stål og aluminium, styrhuse i aluminium, udfører skrogreparationer/forbedringer på stål- og alu-fartøjer.
Vi fremstiller diverse tanke og andre konstruktioner i stål, rustfrit stål og aluminium.
Havnesmeden udfører motorreparationer og motorinstalationer af små som store motorer med alt som f.eks. kølkøling, forladstøj, opbygninger for generatorer og pumper, træk af manøvrekabler m.m.. Endvidere dimentioneres og opbygges hydraulikanlæg i alle størrelser, brand/spulevandsanlæg og lænsning samt alt vedr. vand varme og sanitet i skibe og både.


SKIBS- OG RIGBESLAG
BESLAG TIL MØLLER, KIRKER OG HERREGÅRDE
Havnesmeden på Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted udfører alle typer af beslag til skibe, både, rigninger, bevaringsværdige vindmøller og bygningsværker.
Havnesmeden former jern og stål ved essesmedning samt valsning og bugning. Sammensatte beslag bygges op ved svejsning - elektrodesvejsning, mig- eller tig-.

STÅLSKIBE OG KONSTRUKTIONER Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted bygger fartøjer i stål. Havnesmeden har bygget to Boeier Jachter som lystbåde, bygget en pram, udrustet som flydende musik- og udskænkningssted, bygget et fartøj til transport og landsætning af kreaturer. Vi har udført en del ombygninger og reparationer af fiskefartøjer, mindre lastskibe og slæbebåde samt lystfartøjer i stål.
Herudover fremstiller Havnesmeden tanke til brændstof, hydraulikolie, ferskvand og spildevand, samt opbygger konstruktioner i stål til skibe, havnebygning og andre funktioner på land.

ALUMINIUM - STYREHUSE, SKIBE OG JOLLER Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted bygger fartøjer i aluminium. Havnesmeden har bygget sejl- og rojoller af typen RB295 samt specialfartøjer til linemuslingebrug af typen RB 46 BULLDOG BARGE. Vi har opbygget styrehuse til større fartøjer og joller, fremstillet cockpittrunk's og tanke i aluminium, samt bovrampe til "Yrsa" og gangways til U-båden "Springeren".
MOTORINSTALATIONER Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted's Havnesmed udfører alle former for motorinstallationer og reparationer af mindre motorer. Vi lægger motorer i nybygninger såvel som udfører udskiftning eller ændring af eksisterende installationer.
Installationerne kan omfatte motorfundamenter, isætning af stævnrør og skrueaksel, oplejning, opbygning af kraftudtag, kølesystem, brændstofledning og tank, betjeningsgreb og motorpaneler m.m.
HYDRAULIKANLÆG Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted dimentionerer og opbygger hydraulikanlæg i alle størelser. Fra anlæg til en enkelt garnhaler til større anlæg med spilgrejer og forskelligt processudstyr. På RB 46 BULLDUG BARGE, som vi har leveret 2 af, fungerer alt hydraulisk. Fremdrivningen er en hydrostatisk propelenhed, thrustere og kraner kører hydraulisk med radiofjernstyring, alt processudstyr til håndtering, rensning, sortering og pakning af muslingerne foregår med hydraulik som drivkraft. Vi samarbejder med specialister indenfor hydraulikanlæg og elektronisk styring.

SPECIALUDSTYR TIL LINEMUSLINGEOPDRÆT Rudkøbing Bådebyggeri & riggerværksted har udviklet og fremstillet forskelligt specialudstyr til fartøjer beskæftiget med opdræt af muslinger på liner.
Vi har fremstillet en maskine til i-boring af skrueankre i havbunden samt special kraner for føring af linehalere, der trækker muslingefartøjet langs bærelinen.

SMEDEJERNSLÅGER OG -STAKITTER Havnesmeden på Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted fremstiller og monterer smedejernslåger og -stakitter. Vi har bl.a. udført en stor opgave på Valdemarsslot på Tåsinge for Arkitekt Havsteen-Mikkelsen's Tegnstue, og en smedejernsport på Fårevejle, Langeland, af eget design.


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk
Maj 2010