Forside

Skibstømrer

Rigger

Havnesmeden

Møllebygger

Tømrer

Savværk

Specialfartøjer

Kontakt

Havnesmeden

Skibs- og rigbeslag

Stålskibe

Aluminium

Motorer

Hydraulik

Specialudstyr

Smedejernslåger


SKIBS- OG RIGBESLAG
BESLAG TIL MØLLER, KIRKER OG HERREGÅRDE

Havnesmeden på Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted udfører alle typer af beslag til skibe, både, rigninger, bevaringsværdige vindmøller og bygningsværker.

Af rigningsbeslag til gaffelrigere kan nævnes røstjern, sjækler for jomfruer, ringe med øjer for bomme og gafler, kranbolte, rakker, løjerter, takkelhager og dyvelsklør.

Til fredede vindmøller og bygninger repareres eksisterende beslag så vidt muligt, ellers smedes samme beslag som et kopi. Ved rekonstruktionen af vindebroen på Søbygaard på Ærø smedede havnesmeden alle beslag til denne.

Havnesmeden former jern og stål ved essesmedning samt valsning og bugning. Sammensatte beslag bygges op ved svejsning - elektrodesvejsning, mig- eller tig-.


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk
Maj 2010