Forside

Skibstømrer

Rigger

Havnesmeden

Møllebygger

Tømrer

Savværk

Specialfartøjer

Kontakt

Havnesmeden

Skibs- og rigbeslag

Stålskibe

Aluminium

Motorer

Hydraulik

Specialudstyr

Smedejernslåger


SPECIALUDSTYR TIL LINEMUSLINGEOPDRÆT

Rudkøbing Bådebyggeri & riggerværksted har udviklet og fremstillet forskelligt specialudstyr til fartøjer beskæftiget med opdræt af muslinger på liner.
Vi har fremstillet en "skruemaskine" til i-boring af skrueankre i havbunden. Skruemaskinen kan leveres til 3 m og 6 m skruestænger.
Med udviklingen af de større linemuslingefartøjer som RB 46 BULLDOG BARGE har vi set nødvendigheden af at udvikle og fremstille special kraner for føring af linehalere, der trækker muslingefartøjet langs bærelinen. Vores RB LINEHALERKRAN og RB LINHALERGALGE er beregnet til at kunne holde for fartøjer med en samlet vægt på mellem 20 or 50 ton. Der skal anderledes kræfter til at starte / stoppe en sådan vægt, end når der benyttes en jolle.


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk
Maj 2010