Forside

Skibstømrer

Rigger

Havnesmeden

Møllebygger

Tømrer

Savværk

Specialfartøjer

Kontakt


SAVVÆRKET

Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har eget savværk, hvor vi opskærer alt det skibstræ vi selv skal bruge.
Vi opskærer krogede stammer og grene af eg til spanter, knæ, skandæk/vaterbord, lønning og andre facondele. Planketræ opskæres i eg, lærk og douglas. På vores oplagsplads har vi en del lagret planke- og facontræ. Vi har et lager af forholdsvis tørt råtræ og kan derfor opskære de specielle faconstykker efterhånden som der er brug for dem.
Ud over skibstræ skærer vi også tømmer til havnebygning og til bygningsrestaureringer - mest til egne arbejder. Vi har dog leveret store mængder ege- og douglastømmer til restaureringen af avlsbygningerne og rekonstruktionen af vindebroen på herregården Søbygaard på Ærø, ligesom vi har leveret tømmer til rekonstruktion af "Jagtpæle" (duc-d'alber) til Ommel Havn.

Savværkets blokbåndsav kan skære kævler på op til 110 cm i diameter og op til 12 m i længden (14 m).

Råtræ til krumme emner, eg - opskæring af bøgekøl til "Jensine".

Specialopskæring af egetræ for en billedhugger - Egetømmer til "Jagtpæle" i Ommel.

14 m lange klædningsplanker opskåret til 3-mastskonnert "Activ"


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk