Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted Specialfartøjer Specialfartøjer

Forside

Skibstømrer

Rigger

Havnesmeden

Møllebygger

Tømrer

Savværk

Specialfartøjer

Kontakt

Skibstømrer

Beddingsarbejder

Træskibe

Vikingeskib

Både og joller

Rundholter

Detaljer dæk

Detaljer aptering


"IMME SEJER" - VIKINGESKIB

I vinteren 2010 - 2011 har vi på Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted udført byggetegninger til vikingeskibet efter Vikingeskibsmuseets opmålinger af "Ladbyskibet". Bådebyggeriet har startet byggeriet ved at udføre køl og stævne, byggeskabeloner og opbygget bunden af vikingeskibet med planker og bundstokke. Herefter blev det påbegyndte byggeri transporteret til skibslagets naust på Kalvø.
Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har leveret konsulentbistand samt leveret planker og tømmer til færdiggørelsen. Tønder Skibslag har selv, ved medlemmernes frivillige arbejde, færdigbygget vikingeskibet.
Det var et flot resultat, der d. 4. august 2012 blev søsat som "Imme Sejer". Tønder Skibslag udruster og oprigger vikingeskibet så der er sejlklar i sommeren 2013.
"Imme Sejer" erstatter Tønder Skibslags tidligere vikingeskib,"Imme Gram" fra 1963, der led totalforlis ved et sommertogt i 2010.

Søsætning Imme Sejer


Ladbyskibet
Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har i oktober 2010 strakt køl og stævne til et vikingeskib, et nyt "IMME GRAM", som et kopi af Ladbyskibet.

"IMME GRAM" blev bygget i 1963 som det første af alle rekonstruktioner af vikingeskibe i nyere tid. Ideen til at bygge rekonstruktionen, og at bruge vikingeskibet til sejlads som et socialt samlingspunkt, fik T. Hartvig Nielsen, Bent Hartvig Nielsens far.
T. Hartvig Nielsen skaffede de nødvendige midler og forestod byggeriet, der foregik hjemme i haven ved Enderupskov Skole, i Sønderjylland, og gennemførte dette sammen med den flok spejdere, som han var tropsfører for. Udover drengene i Gram Trop deltog en del junior spejdere fra hele området, Syd- og Sønderjylland.
"Imme gram" blev bygget som et kopi af Ladbyskibet efter de oprindelige opmålingstegningerne fra udgravningen af gravhøjen.

"IMME GRAM " har været brugt flittigt lige siden det blev bygget, og har været grundlag for oplevelser og relationer for mange mennesker.
De seneste mange år har "Imme Gram" været ejet og brugt af Tønder Skibslag, en forening, der mønstrer omkring 200 mennesker i alle aldre, og geografisk spredt over hele landet.

Den 27. juli 2009 blev "IMME GRAM" slået til vrag ved en stranding på Lyø.

Tønder Skibslag besluttede sig hurtigt for at få bygget et nyt vikingeskib som erstatning, så foreningens aktiviteter vil kunne fortsætte.

Den 18. Oktober 2010 straktes køl og stævne til det nye vikingeskib.

Vikingeskibet bygges som et kopi af Ladbyskibet, et vikingeskib fundet i en gravhøj nær Kerteminde på Fyn. Siden "Imme Gram" blev bygget, er fundet blevet revurderet. Vikingeskibsmuseet i Roskilde har udført et stort arbejde med, ud fra det sparsomme fund, at finde ud af hvordan skibet oprindeligt har set ud. Vi bygger nu vikingeskibet efter disse nye rekonstruktioner.


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk
April 2013