Forside

Skibstømrer

Rigger

Havnesmeden

Møllebygger

Tømrer

Savværk

Specialfartøjer

Kontakt

Havnesmeden

Skibs- og rigbeslag

Stålskibe

Aluminium

Motorer

Hydraulik

Specialudstyr

Smedejernslåger


STÅLSKIBE OG KONSTRUKTIONER

Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted bygger fartøjer i stål. Havnesmeden har bygget to Boeier Jachter som lystbåde, bygget en pram, udrustet som flydende musiktribune og udskænkningssted, bygget et landgangsfartøj til transport og landsætning af kreaturer. Vi har udført en del ombygninger og reparationer af fiskefartøjer, mindre lastskibe og slæbebåde samt lystfartøjer i stål.
For at bevare konkurrencedygtigheden outsorces bygning af større skrog til firmaer, der er specialiseret til netop dette. Udrustning, motor- og andre installationer udfører vi selv her på værftet.
Havnesmeden fremstiller også tanke til brændstof, hydraulikolie, ferskvand og spildevand, samt opbygger konstruktioner i stål til skibe, havnebygning og andre funktioner på land.


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk
Maj 2010